• Kurultay | Genel Merkez Teşkilatı
    969
    0

    Kurultay Delegeleri Seçilmiş üyelerle tabii üyelerden teşekkül eder. Seçilmiş delegeler tbmm üye sayısının iki katından fazla olamaz. Türkiye büyük millet meclisi üye tam sayısının değiştirilmesi durumunda, yapılacak ilk kongrelerde Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının iki katı, il kongrelerince seçilecek delege sayısı olarak dikkate alınır. Tabii delegeler; parti’nin genel başkanı, genel idare kurulu, merkez ...