• İl ve İlçe Teşkilatlarına İlişkin Ortak Hükümler
    1231
    0

    Yönetim Kurullarının Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı Kurul toplantıları esas olarak teşkilat binasında yapılır. Başkanın önerisi, yönetim kurulunun onayıyla önceden gün ve saati belirtilmek ve yönetim kurulu üyelerine tebliğ edilmek koşuluyla, mülki sınırlar içerisinde başka bir yerde de yönetim kurulu toplanabilir. Yönetim kurulları tarafından çağrılıp dinlenmesine karar verilenler dışında, kurul üyesi olmayanlar toplantılara katılamaz. İl ...