• İyi Parti Disiplin Kurulu
  1599
  0

  Genel Esaslar Kanunlara, Parti Tüzüğüne ve Yönetmeliklerine, Parti’nin yetkili organlarının karar ve bildirilerine aykırı davranışta bulunanlar hakkında disiplin soruşturması yapmak ve karar vermek üzere illerde il disiplin kurulları, Genel Merkezde ise Merkez Disiplin Kurulu oluşturulur. Parti suçlarının yargı organlarının görev alanına girmesi, disiplin kurullarının görev yapmasına engel olmaz. Disiplin kurulları tarafından verilebilecek cezalar, uyarma, kınama, ...
 • Merkez Disiplin Kurulu
  668
  0

  İyi Parti Merkez Disiplin Kurulu 11 asil üye ve 7 yedek üye ile birlikte 18 iyi partiliden oluşmaktadır. İyi Parti Merkez Disiplin Kurulu öğretmen, sanayici, akademisyen, sosyolog, ekonomist ve avukatlardan oluşmaktadır. Cumali Durmuş Merkez Disiplin Kurulu Asil Üye Hasan Hüseyin Türkoğlu Merkez Disiplin Kurulu Asil Üye Meral Alemdar Merkez Disiplin Kurulu Asil Üye Mine Baş ...