• İyi Parti Disiplin Kurulu
    1597
    0

    Genel Esaslar Kanunlara, Parti Tüzüğüne ve Yönetmeliklerine, Parti’nin yetkili organlarının karar ve bildirilerine aykırı davranışta bulunanlar hakkında disiplin soruşturması yapmak ve karar vermek üzere illerde il disiplin kurulları, Genel Merkezde ise Merkez Disiplin Kurulu oluşturulur. Parti suçlarının yargı organlarının görev alanına girmesi, disiplin kurullarının görev yapmasına engel olmaz. Disiplin kurulları tarafından verilebilecek cezalar, uyarma, kınama, ...